سامانک

وسط :بانک سامان

5 /5 - 1,793 votes

1.3MB - 50,000+ Downloads

سامانک آخرین نسخه برای اندروید

سریع دانلود apk
با استفاده از All-In-On Downloader

بیشتر آینه

  • APK تصاویر سامانک
  • APK تصاویر سامانک
  • APK تصاویر سامانک
  • APK تصاویر سامانک
  • APK تصاویر سامانک
در صورت داشتن شماره مشتری و رمز موبایل بانک در بانک سامان، شما می توانید ترکنشهای بانکی زیر را از طریق این برنامه انجام دهید:دریافت موجودی از کارت و سپردهانتقال وجه بین کارتها و سپرده هاپرداخت قبوضدریافت صورتحساب کارت و سپردهراهنمای استفاده را می‌توانید از این نشانی دریافت کنید:https://www.sb24.com/dotAsset/f6339fc8-44c4-4325-9e03-4435575fa1f3.pdf

دسته: دیگران

تاریخ انتشار: 2016-11-17

نسخه: 1.71

در: در سامانک APK در  Google Play

الزامات: Android

اجازه

  • سامانک APK هیچ نگرانی

تاریخچه نسخه

نسخه: سامانک 1.71

آپلود: 1969-12-31

اندازه: 1.3MB

محبوبیت: 50,000